A XUNTA DE GALICIA MOBILIZARÁ 10 MILLÓNS EN PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR AS PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS DAS PEMES GALEGAS

9 / 12 / 2010

Co obxectivo de superar as dificultades que atopan as pemes galegas do sector audiovisual para acceder ao financiamento que precisan para desenvolver as súas producións, a Consellería de Economía e Industria impulsa a posta en marcha dunha nova liña específica coa que se prevén mobilizar préstamos subsidiados por importe de 10 millóns de euros.

Segundo manifestou en roda de prensa o director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela de Limia Cominges, as producións audiovisuais requiren importantes investimentos e caracterízanse polos “longos períodos sen retornos, ata que a empresa vende o produto e cobra”. Por esa razón, indicou Varela, “as pemes atopan dificultades para financiar proxectos viables, suxeitos a pactos de venda e con apoios públicos que aseguran a súa rendibilidade”. Por iso, engadiu, “habilitamos agora unhas bases específicas, adecuadas ás características e necesidades do sector, para facilitar o financiamento das producións audiovisuais”.

As bases reguladoras deste nova liña financeira, publicadas hoxe no Diario Oficial de Galicia, servirán para apoiar o financiamento de producións de longametraxes, películas de televisión, documentais, produtos de animación, series de ficción ou programas piloto e produción de contidos interactivos, entre outras. As bases están dotadas cunha partida orzamentaria de 825.000 euros para subsidiar, en 4 puntos porcentuais, os préstamos bancarios destinados a financiamento das producións, e para compensar as comisións das entidades financeiras e, se é o caso, as das sociedades de garantía recíproca que avalan as operacións.
As bases de apoio a producións audiovisuais servirán para financiar préstamos de ata 1.5 millóns de euros por operación ou ata un máximo de ata 2,3 millóns por produtora en tres anos consecutivos. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde mañá ata o 30 de xuño de 2011.

O director xeral do Igape lembrou que, ademais desta nova liña específica, o sector das industrias culturais, do que forma parte importante o audiovisual, recibe habitualmente apoio ao abeiro das liñas xerais do Igape para os investimentos, a mellora da competitividade, o incremento da capacidade innovadora ou a internacionalización das empresas galegas. Segundo destacou Joaquín Varela, no que vai de ano, o Igape concedeu a este sector axudas por importe de 4,3 millóns de euros.

O director xeral do Igape lembrou, por outra banda, que as axudas do Instituto ao sector do audiovisual tamén se orientan a través do convenio que vén de subscribir co Clúster Audiovisual Galego e que contempla unha achega de 242.094 euros para tres anos, para apoiar o financiamento dos plans de desenvolvemento e internacionalización impulsados polo CLAG para potenciar e incrementar a competitividade e a capacidade de internacionalización das empresas do sector audiovisual no seu conxunto.

No marco deste acordo de colaboración plurianual, o Igape apoiará o financiamento das iniciativas impulsadas polo Clúster Audiovisual Galego (CLAG) en materia de fomento á cooperación, dinamización sectorial e difusión, innovación, desenvolvemento tecnolóxico, formación e, especialmente, internacionalización. O Clúster Audiovisual Galego é unha entidade asociativa que actúa sen ánimo de lucro e que conforma unha alianza estable de 54 compañías do sector audiovisual galego integradas na cadea de valor do proceso de produción e distribución de produtos audiovisuais e de novas tecnoloxías. O CLAG estrutura a súa actuación en eixos estratéxicos como internacionalización e promoción, dinamización sectorial, innovación e desenvolvemento tecnolóxico, e formación. Ten como fin primordial o de contribuír ao desenvolvemento e á consolidación do sector audiovisual galego.

No actual marco de globalización dos mercados, o Clúster Audiovisual Galego impulsa agora un Plan de Internacionalización que inclúe iniciativas de promoción en foros sectoriais fóra de Galicia e que contarán co apoio da Consellería de Economía e Industria, a través do Igape, mediante o desenvolvemento do convenio citado. Esta actuación do CLAG encaixa nas estratexias de apoio á mellora da competitividade e de impulso á internacionalización impulsadas pola Consellería de Economía e Industria a través do Igape, que inclúe servizos e axudas publicas pero que tamén se apoia na colaboración coas organizacións empresariais e cos clústeres dinámicos e con ambición de proxectarse ao exterior.

Categoría: Novas
Etiquetas: