O Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais resolveu a concesión de axudas de carácter xeral e complementaria para a amortización de películas cinematográficas de longametraxe na 2ª convocatoria de 2011.

A continuación tedes o link para consultar a concesión:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/07/pdfs/BOE-A-2011-19221.pdf