A CIDADE DA CULTURA DE SANTIAGO CONTARÁ CUN ESPAZO DE COWORKING NO CAMPO CULTURAL E CREATIVO

9 / 11 / 2012

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia vai poñer en marcha o espazo de coworking Emprende Cultura Gaiás, no que profesionais das industrias culturais poderán alugar un espazo, na Cidade da Cultura de Santiago, onde desenvolver o seu proxecto empresarial. Esta iniciativa de emprendemento, prevista no Plan Gaiás, ten como obxectivo potenciar os proxectos empresariais do campo cultural e creativo en Galicia.

Para a xestión deste espazo, situado no Centro de Emprendemento Creativo de Galicia do Gaiás, a Fundación Cidade dá Cultura e a Axencia Galega dás Industrias Culturais (Agadic) asinaron un convenio que fixa as bases e convocatorias para a selección e seguemento das prazas de participantes no proxecto. Deste xeito, a convocatoria inicial oferta o aluguer de 20 espazos de traballo por 120 euros ao mes máis o IVA correspondente por un período inicial de seis meses, prorrogables por períodos similares ata un máximo de tres anos. Os interesados poden consultar as bases reguladoras destas iniciativa no Diario Oficial de Galicia de onte, 7 de novembro, e na propia convocatoria das prazas que estará dispoñible a partir de hoxe en www.agadic.info e www.cidadedacultura.org. A estas prazas poden optar profesionais das industrias culturais: deseñadores-ilustradores, profesionais da comunicación, escritores-guionistas, editores, representantes e promotores artísticos, productores, xestores culturais, programadores de aplicacións informáticas e proxectos culturais en internet e todos aqueles que teñan vinculación co sector cultural. Admitiranse tanto profesionais independentes como emprendedores que se atopen en proceso de constitución de autónomos. A oferta do espazo inclúe unha mesa de traballo con conexión telefónica e de internet, estante de traballo, servizos comúns (sala de reunións para 10-15 persoas con wifi, proyector), despacho para reunións, caixa de correo, almacén-taquilla, servizos de seguridade, fornezo eléctrico, auga, calefacción e servizo de limpeza. Ademais, Agadic proporcionará inicialmente apoio e asesoramento na creación da empresa e organizará periodicamente exposicións de ideas e proxectos, encontros empresariais, e actividades de formación que apoien o desenvolvemento dos proxectos de emprendemento asentados no espazo Emprende Cultura Gaiás.

Os interesados deberán presentar unha solicitude dirixida á Axencia Galega dás Industrias Culturais seguindo o modelo dispoñible no seu web. A solicitude deberá ir acompañada dunha memoria do proxecto que se pretende levar a cabo, con especial incidencia dos aspectos innovadores que presenta no campo cultural. O prazo para recibir solicitudes terminará o 30 de decembro, e o de resolución será de dous meses a contar desde devandita data. Unha comisión de avaliación, composta por persoal de Agadic e da Fundación Cidade da Cultura de Galicia e un representante das universidades galegas relacionado con áreas de coñecemento empresarial, evaluará as solicitudes presentadas. No caso de que o número de peticións exceda o de prazas ofertadas terán preferencia na súa adxudicación os novos proxectos de autoemprego. A comisión non poderá adxudicar máis do 50% das prazas a un mesmo sector, e poderá ampliarse a oferta, nun número non superior ao 50% das inicialmente convocadas, coa finalidade de atender a demanda de solicitudes.

Categoría: Novas
Etiquetas: