PUBLICADAS AS AXUDAS FINANCEIRAS PARA OPERACIÓNS DE CRÉDITO ICO/ICAA

2 / 02 / 2012

No BOE de hoxe, día 2 de febreiro saen publicadas as axudas financieras para operacións de crédito ao amparo dos Convenios ICO / ICAA  concedidas durante o ano 2011. Podedes consultar esta resolución no seguinte link: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1625.pdf


Categoría: Novas
Etiquetas: