2013

Foro Academia Aberta 2013

Foro Academia Aberta 2013

Como resposta á demanda didáctica de alto nivel por parte dos profesionais do sector audiovisual galego que actualmente non se está a cubrir, a Academia propuxo un ano máis, o terceiro dende a primeira experiencia, un Foro Academia Aberta centrado na formación. Os...

PROXECCIÓN EN MADRID DOS GAÑADORES DOS MESTRE MATEO

Este acto encádrase dentro do acordo de colaboración que ambas entidades firmaron no ano 2012, polo cal as academias cinematográficas española e galega poderán dar a coñecer as obras audiovisuais que se producen no ámbito do cine nacional. Froito desta colaboración,...

Encontros Mestre Mateo 2013

Encontros Mestre Mateo 2013

Un ano máis, con motivo da XI edición dos Premios Mestre Mateo, leváronse a cabo os encontros entre os nomeados e as distintas escolas de Imaxe e Son de Galicia. Como tódolos anos, poderíamos dicir que os Encontros Mestre Mateo contan con dúas fases. A primeira, é...

Colaboración Academia Española de Cine 2013

PROXECCIÓN EN MADRID DOS GAÑADORES DOS MESTRE MATEO Este acto encádrase dentro do acordo de colaboración que ambas entidades firmaron no ano 2012, polo cal as academias cinematográficas española e galega poderán dar a coñecer as obras audiovisuais que se producen no...

Anuario 2012-2013

Anuario 2012-2013

Máis alá das frases feitas, nesta xunta directiva sabiamos que os tempos eran malos e que, dificilmente, todo ía ser suceptible de mellorar. Aínda así, sentímonos especialmente satisfeitos de todas e cada una das actividades que puidemos realizar ao longo destes...