Foro Academia Aberta 2006

Preto de cen profesionais da fotografía cinematográfica asistiron ao Foro Academia Aberta 06. O CGAI, na cidade da Coruña, foi a sé que acolleu estes Encontros.