CURSO DE MESTURA E MASTERING DIXITAL

2 / 01 / 2009

Este curso pretende proporcionar unha base técnica sólida e potencia-la creatividade dos músicos á hora de enfrontarse a unha mestura, axudándoos a optimiza-lo uso das ferramentas que os secuenciadores de audio dixital ofrecen hoxe en día para acadar un son máis profesional e rematado.
Dirixido a músicos e técnicos interesados no audio dixital con coñecementos básicos de algún software secuenciador de audio (ProTools, Cubase, Logic, etcétera)

Datas: 9 de febreiro ao 4 de marzo [Total: 40 horas]
Horario: 9:30 a 13:30 horas
Profesor: Javier Abreu

Máis información:

Gala Nieves. Tfno: 981.569183 / E-mail: gnieves@sgae.es
ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A [Santiago de Compostela]

Categoría: Novas
Etiquetas: