O pasado sábado, día 15 de outubro, publicouse no BOE a corrección de erros da segunda convocatoria de 2011 ás axudas á amortización de longametraxes do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais. A continuación tedes o enlace ao boletín oficial do estado correspondente.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16266.pdf