Publicouse hoxe no BOE concesión de axudas do ICAA para a produción de longametraxes sobre proxecto na convocatoria do ano 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/19/pdfs/BOE-A-2012-15327.pdf