A Plataforma Tecnolóxica Audiovisual Galega I+dea, liderada polo Cluster Audiovisual Galego e financiada pola Dirección Xeral de I+D+i, reanuda a partires de mañá o plan de acción dos seus grupos de traballo, integrados por empresas, centros tecnolóxicos e equipos de investigación das tres universidades galegas, que teñen a misión de favorecer o coñecemento máis avanzado para o futuro do sector audiovisual e desenvolver proxectos tecnolóxicos de alto valor, que posteriormente poidan ser comercializados.
A dinámica de traballo establecida por I+dea vai permitir ás empresas do sector audiovisual galego desenvolver proxectos consorciados no ámbito das novas tecnoloxías de comunicación audiovisual, facendo posible que a nosa industria participe en primeira liña e se beneficie das novas oportunidades de negocio que ofrecen os novos hábitos de lecer e de consumo multimedia que permiten as novas info-estruturas de comunicación.

Con este obxectivo, mañá venres día 5 terá lugar a primeira reunión do grupo de traballo de ‘virtual learning’ de I+dea, no que están integradas algunhas das máis relevantes institucións e empresas galegas vinculadas á difusión do coñecemento e á aprendizaxe interactiva a través das novas tecnoloxías multimedia. A reunión, que terá lugar na sede corporativa de Netex, en Oleiros (A Coruña), servirá para determinar as prioridades estratéxicas, proxectos, liñas de actuación e metodoloxía deste grupo de traballo.

O grupo de virtual learning está formado polo Centro de Supercomputación de Galicia; Filmanova; o Grupo Femxa; IB Cinema; Netex; Tecnocom; os grupos de Investigación de Sistemas Intelixentes e de Tecnoloxía Educativa da Universidade de Santiago de Compostela; e o Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos e o Laboratorio de Televisión Dixital Interactiva da Universidade de Vigo.

Este grupo de traballo foi creado dentro da Plataforma I+dea coa finalidade de avaliar a creación e adaptación de contidos e-learning no campo da Tv dixital interactiva (TDT, IPTV, TV móbil), así como de desenvolver tecnoloxías e modelos de xestión innovadores para a aprendizaxe virtual.

Contidos audiovisuais interactivos

Continuando co plan de acción dos diferentes grupos de traballo da Plataforma I+dea, o martes día 9 celebrarase no Clube Internacional de Prensa de Santiago a primeira reunión do grupo denominado ‘formatos e contidos audiovisuais interactivos’. Forman parte deste grupo as empresas Adivina Producciones, Área 5.1 Factoría Audiovisual, CRTVG, Congo Producciones, Continental Producciones, Dyr Producciones, Filmanova, Galicia Media, Grupo Femxa, Imaxina, Interacción, Loroestudio, Voz Audiovisual, Netex, N-Video, O Raio Verde, Pórtico de Comunicaciones, Producciones Vigo, R e Tecnocom. Asemade, son membros do grupo distintos equipos de investigación das universidades de Santiago, A Coruña e Vigo; e institucións como a Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual da Xunta; a Fundación TIC e a Asociación Galega de Empresas de Tecnoloxías da Información e da Comunicación, AGESTIC.

Este grupo de traballo foi creado no seo da Plataforma I+dea co obxectivo de identificar oportunidades tecnolóxicas e de negocio para a industria audiovisual galega que aproveiten as capacidades de innovación dos novos medios de comunicación dixital e desenvolver solucións globais de interactividade. Na súa primeira reunión, os integrantes determinarán as prioridades estratéxicas do grupo de traballo e os proxectos e liñas de actuación para os próximos meses.

A estas reunións están invitados os representantes das plataformas tecnolóxicas das TIC, VINDEIRA, e do Produto Gráfico e Libro Galego, ao abeiro da colaboración impulsada por NEURONA (Rede de Plataformas Tecnolóxicas Galegas).