A Dobraxe

Mulleres no Audiovisual Galego

Patrocinadores
Colaboradores
Créditos

EDITA:
Academia Galega do Audiovisual
Praza Pintor Sotomayor nº 1, 2º
15001 A Coruña
Tel: 981 227 701 / 981 208 393

VOGAIS DE COMUNICACIÓN:
Carlos Ares, Luisa Romeo, María Yáñez, Manolo González e Irene Lourido

COORDINACIÓN EDITORIAL:
Ana M. López, Camilo Franco e Marisela Lens

Os autores dos artigos desta edición expresan libremente os seus puntos de vista, que non son necesariamente compartidos polo conxunto da Academia. Esta acolle no seu seo unha pluralidade de opinións.