“Tardei 15 días en poñerme en forma para poder descargar un camión igual ca un home. Algunha vez, cando traballei en espectáculos como encargada de son, viñan os de carga e descarga ‘axudarme’ por se non podía soa. Pero como eu aguantaba máis ca eles, eran eles os que tiñan que disimular o esforzo”. Isto é só unha anécdota, relatada pola sonidista Cristina Morquillas. Pero indicativa do camiño que á igualdade de xénero lle resta por andar no audiovisual. Como o son tamén as cifras dos máis importantes premios do sector.

Máis artigos

Patrocinadores
Colaboradores
Créditos

EDITA:
Academia Galega do Audiovisual
Praza Pintor Sotomayor nº 1, 2º
15001 A Coruña
Tel: 981 227 701 / 981 208 393

VOGAIS DE COMUNICACIÓN:
Carlos Ares, Luisa Romeo, María Yáñez, Manolo González e Irene Lourido

COORDINACIÓN EDITORIAL:
Ana M. López, Camilo Franco e Marisela Lens

Os autores dos artigos desta edición expresan libremente os seus puntos de vista, que non son necesariamente compartidos polo conxunto da Academia. Esta acolle no seu seo unha pluralidade de opinións.