O AUDIOVISUAL GALEGO, LONXE DA IGUALDADE DE XÉNERO

“Tardei 15 días en poñerme en forma para poder descargar un camión igual ca un home. Algunha vez, cando traballei en espectáculos como encargada de son, viñan os de carga e descarga ‘axudarme’ por se non podía soa. Pero como eu aguantaba máis ca eles, eran eles os que...