A dobraxe en galego atópase nunha situación crítica. A contracción do investimento da TVG nesta actividade, que pasou de 4,5 millóns de euros no 2008 a 1,8 millóns no 2015, bateu forte nun sector no que, segundo a Asociación de profesionais da rama artística da dobraxe en Galicia, (Apradoga), non quedan máis de 50 persoas que poidan vivir deste traballo, que lle daba de comer a unhas 300. Mais non sempre foi así.

Máis artigos

Patrocinadores
Colaboradores
Créditos

EDITA:
Academia Galega do Audiovisual
Praza Pintor Sotomayor nº 1, 2º
15001 A Coruña
Tel: 981 227 701 / 981 208 393

VOGAIS DE COMUNICACIÓN:
Carlos Ares, Luisa Romeo, María Yáñez, Manolo González e Irene Lourido

COORDINACIÓN EDITORIAL:
Ana M. López, Camilo Franco e Marisela Lens

Os autores dos artigos desta edición expresan libremente os seus puntos de vista, que non son necesariamente compartidos polo conxunto da Academia. Esta acolle no seu seo unha pluralidade de opinións.