O ICAA publicou o pasado venres, 2 de decembro, a concesión de axudas a curtametraxes realizadas na 2ª fase da convocatoria do ano 2011.

Tedes a resolución no seguinte enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-19017.pdf