O pasado día 12 de marzo a Asociación Galega de Guionistas (AGAG) tivo unha asamblea na que eliuxiu a súa nova directiva. Así, queda composta por Carlos Ares  coma Presidente; Puri Seixido, Vicepresidenta; Alfonso de la Puente, Secretario; Alfonso García Pérez (Pato de Cans), Vogal.