O Foro Academia Aberta é, xunto cos Premios Mestre Mateo, fito clave na vida da Academia.

«Trátase da celebración dunhas xornadas de reflexión e estudo sobre algún aspecto de importancia para o desenvolvemento do audiovisual galego»

O Foro está aberto á participación tanto dos académicos coma do resto de profesionais e estudantes -coa posibilidade, en colaboración coas universidades, de validación de créditos-.

{morfeo 29}