“Os soños do mar” é un documental social e cultural que mostra a idiosincracia dun pobo. Un pobo que traspasa os límites de Laxe, e que se podería extrapolar á propia forma de ser dos galegos. A través do link http://ossonosdomar.blogspot.com/ facilítase acceso gratuíto en HD a este documental.