Onte saíu publicada a convocatoria de axudas do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais para a exhibición de proxectos e minorización dos intereses dos préstamos concedidos.

Tedes toda a información no seguinte link: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/28/pdfs/BOE-A-2011-15269.pdf