O CONGRESO CIRCOM REXIONAL DE 2013 EN SANTIAGO ANALIZARÁ O PAPEL QUE XOGAN AS TVS REXIONAIS NA SOCIEDADE

20 / 11 / 2012

As televisións rexionais europeas integradas na asociación Circom Rexional decidiron que o próximo congreso anual a celebrar en maio de 2013 en Santiago de Compostela terá como eixe central a análise do papel que xogan ditas cadeas na sociedade, segundo acordaron na reunión do seu Consello Europeo celebrado o 16 e 17 de novembro na Facultade de Comunicación da USC.

Os membros de Circom tratarán de avaliar a capacidade das televisións rexionais para xerar valor engadido na sociedade á que prestan o seu servizo público, en aspectos como a innovación tecnolóxica e o impulso ás industrias creativas nos seus territorios, tras constatar que todos os países, desde os máis prósperos ata os que teñen maiores dificultades financeiras, están realizando esforzos para adaptar o servizo público televisivo ás circunstancias xerais de axuste económico. O Congreso de maio próximo, que contará cunha asistencia prevista de 300 delegados das televisións rexionais europeas, terá como lema «The Way Forward» (O camiño a seguir). A CRTVG galega será anfitriona de devandito evento, que conta ata o momento coa colaboración da Xunta de Galicia, o Concello e a Universidade de Santiago de Compostela.

A celebración anual do Congreso de Circom Rexional ten como atractivo engadido os galardóns Prix Circom, que levarán a Santiago aos productores máis prestixiosos de Europa en contidos televisivos. Por outra banda, durante o encontro preparatorio en Santiago, que se celebrou o 16 e 17 de novembro baixo a presidencia do belga Jacques Briquemont e a vicepresidencia de Fernando R. Ojea (CRTVG), os executivos de Circom destacaron o relevante papel que xogan as súas emisoras na promoción da cultura propia e na capacidade de visibilizar ás minorías. Ademais, acordaron a incentivación de contactos para acordos de coproducción e colaboración televisiva, e novas actividades de formación en xornalismo e produción, algunhas das cales celebraranse en Galicia o próximo ano. Circom é un organismo que abarca a 260 estacións de televisión de 34 países europeos.

Categoría: Noticias
Etiquetas: