* No caso de series de TV e series web é encesario indicar entre parénteses o número dos capítulos que se presentan. Nos videoclips, indicar o títulos da canción e entre paréntese o grupo ou intérprete

* Imprescindible incluír TODAS as empresas participantes na produción na forma e denominación correctas xa que serán as que aparezan nas diversas listaxes

* Será a persoa á que a Academia se dirixirá en todo momento para todo o relativo aos Premios Mestre Mateo

Longametraxe, documental cunha duración superior a 60 minutos, serie de TV e programa de televisión

* Pódense incluir varios candidatos nunha categoría separándoos por comas (,)

Documental cunha duración inferior a 60 minutos, serie web, curtametraxe, anuncio publicitario e videoclip

No caso de que os traballos presentados obteñan algunha nominación, en calquera das candidaturas, autorízase á Academia a comunicación pública dos mesmos, mediante fragmentos, imaxes, carteis e, en xeral, dos materiais entregados tanto durante a cerimonia de entrega de premios como nas emisións e retransmisións en directo ou en diferido da mesma. A tal efecto, facilitarase ó equipo de produción da gala dos Premios unha copia das obras nominadas ós premios en formato de emisión. O abaixo asinante responsabilízase do cumprimento íntegro das Bases dos Premios Mestre Mateo.

* Formato Word ou Excel

* Número de conta da Academia Galega do Audiovisual: ES06 2080 5210 02 3040003381 (ABANCA)

* Cartel, frames, fotografías da rodaxe, imaxes da presentación, etc. Indicar enlace de descarga (Dropbox, WeTranfer, Google Drive, etc.). MAX: 2GB

* Campo obrigatorio se se inclue candidato a Música orixinal

* Aquí podedes indicar o enlace desde o cal poder descargar a obra para incluíla na plataforma de visualización e votación( WeTransfer, Dropbox, Drive...). Se a descarga ten contrasinal, indícao para poder descargar a obra. O tamaño non deberá exceder os 4GB. Tamén podedes enviar unha copia á oficina da Academia (Centro Ágora, Lugar da Gramela, 17, 15010, A Coruña)

Declaración de requisitos

OU

OU

DECLARA

Que a obra pode optar á XVII Edición dos Premios Mestre Mateo ao cumprir os seguintes requisitos:

(É obrigatorio xustificar a primeira comunicación pública ben a través dun certificado do lugar da comunicación pública, novas de prensa, programa de festivais, etc. Por favor, concretar o máximo posible neste punto).

(No caso de ser o único requisito a cumprir é necesario especificar no listado de equipos que profesionais son galegos/as ou residentes en Galicia)

Así mesmo certifico e fágome responsable da veracidade dos datos que achego na inscrición a estes premios

Autorizacións

OU

AUTORIZA

Á Academia Galega do Audiovisual, con CIF G-15.844.145, e domicilio social en Centro Ágora, Lugar da Gramela, 17, 15010, A Coruña, a:

Subir a unha plataforma dos Premios Mestre Mateo que se atopará na web da Academia o arquivo para facilitar o visionado on-line, baixo contrasinal, e a votación aos socios e socias con dereito a voto nesta edición:
A manter na plataforma de forma permanente dos Mestre Mateo que se atopa na web da Academia o arquivo facilitado para o visionado on-line da obra baixo contrasinal para os membros da Academia Galega do Audiovisual sen recibir a cambio contraprestación de ningún tipo
No caso de resultar finalista, e de ser o caso, a proxectala polas distintas escolas e facultades de audiovisual en Galicia dentro da actividade formativa “Encontros Mestre Mateo” con motivo destes premios sen recibir a cambio contraprestación de ningún tipo. Previamente informarase á produtora dos lugares de exhibición

A utilización ou comunicación pública da obra por parte da Academia só se realizará nun contexto informativo e cultural e excluirá a explotación.

Os campos marcados con asterisco (*), son obrigatorios. O tamaño total de tódolos ficheiros adxuntos non deberá sobrepasar os 25MB

En cumprimento do artigo 5 da Ley Orgánica 15/1999, de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamos que os seus Datos Persoais, que se atopan nas nosas bases de datos, obtidas co seu consentimento, forman parte dun ficheiro automatizado que se atopa rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos. Estes datos soamente serán empregados para realizar unha correcta xestión da nosa relación comercial. Se o desexa, poderán exercitar en todo momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e no seu caso, o de oposición, remitindo un correo a premios@academiagalegadoaudiovisual.gal, ou ben, dirixíndose ao enderezo postal Centro Ágora, Lugar da Gramela, 17, 15010, A Coruña.