* No caso de obras audiovisuais seriadas é imprescindible indicar cales son os capítulos emitidos no período indicado no artigo 3.1 das bases

* No caso dos videoclips é imprescindible indicar o título da canción e entre paréntese o nome do grupo ou intérprete.

* É imprescindible indicar TODAS as entidades participantes na produción da obra audiovisual na forma e denominación correctas xa que serán os nomes que se tomen de referencia para as distintas comunicacións que faga a Academia.

* Será a persoa á que a Academia se dirixirá en todo momento para todo o relativo aos Premios Mestre Mateo

Longametraxe, documental cunha duración superior a 60 minutos, serie de TV e programa

* Pódense incluir varios candidatos nunha categoría separándoos por comas (,)

LEMBRA que os profesionais inscritos en cada unha das categorías deben coincidir cos nomes que aparecen na ficha do equipo técnico e artístico oficial presentado nas institucións oficiais así como nos títulos de crédito da obra en cuestión na categoría na que se presentan.

Documental cunha duración inferior a 60 minutos, serie web, curtametraxe, anuncio publicitario e videoclip

No caso de que as obras presentadas resulten finalistas en calquera das candidaturas, autorízase á Academia a comunicación pública das mesmas, mediante fragmentos, imaxes, carteis e, en xeral, dos materiais entregados tanto durante a cerimonia de entrega de premios como nas emisións e retransmisións en directo ou en diferido da mesma. A tal efecto, facilitarase ó equipo de produción da gala dos Premios unha copia das obras finalistas ós Premios en formato de emisión. O abaixo asinante responsabilízase do cumprimento íntegro das Bases dos Premios Mestre Mateo.

LEMBRA que os profesionais inscritos en cada unha das categorías deben coincidir cos nomes que aparecen na ficha do equipo técnico e artístico oficial presentado nas institucións oficiais así como nos títulos de crédito da obra en cuestión na categoría na que se presentan.

* Número de conta da Academia Galega do Audiovisual: ES06 2080 5210 02 3040003381 (ABANCA)

* Cartel, frames, fotografías da rodaxe, imaxes da presentación, etc. Indicar enlace de descarga (Dropbox, WeTranfer, Google Drive, etc.). MAX: 2GB

* Campo obrigatorio no caso de incluir a profesionais na candidatura de Mellor Música Orixinal

* Na cue sheet é imprescindible indicar a duración total da música orixinal non repetida incluidos todos os cortes (cabeceira, roll de créditos, etc.)

* Aquí podedes indicar o enlace desde o cal poder descargar a obra para incluíla na plataforma de visualización e votación( WeTransfer, Dropbox, Drive...). Se a descarga ten contrasinal, indícao para poder descargar a obra. O tamaño non deberá exceder os 4GB. Tamén podedes enviar unha copia á oficina da Academia (Centro Ágora, Lugar da Gramela, 17, 15010, A Coruña)

Declaración de requisitos

OU

OU

DECLARA

Que a obra pode optar á XXI Edición dos Premios Mestre Mateo ao cumprir os seguintes requisitos:

(É obrigatorio xustificar a primeira comunicación pública ben a través dun certificado do lugar da comunicación pública, novas de prensa, programa de festivais, etc. Por favor, concretar o máximo posible neste punto).

(Se é o único requisito se que cumpre, e nunha porcentaxe distinta ao 100%, é preciso presentar o contrato de coprodución (a parte onde o indique) para comprobar dita porcentaxe).

No caso de ser o único requisito a cumprir é imprescindible especificar na ficha do equipo técnico e artístico oficial e/ou créditos oficiais da obra cales son os profesionais galegos/as ou residentes en Galicia

Así mesmo certifico e fágome responsable da veracidade dos datos que achego na inscrición a estes premios

Autorizacións

OU

AUTORIZA

Á Academia Galega do Audiovisual, con CIF G-15.844.145, e domicilio social en Centro Ágora, Lugar da Gramela, 17, 15010, A Coruña, a:

Subir a unha plataforma dos Premios Mestre Mateo que se atopará na web da Academia o arquivo para facilitar o visionado on-line, baixo contrasinal, e a votación aos socios e socias con dereito a voto nesta edición:
A manter na plataforma de forma permanente dos Mestre Mateo que se atopa na web da Academia o arquivo facilitado para o visionado on-line da obra baixo contrasinal para os membros da Academia Galega do Audiovisual sen recibir a cambio contraprestación de ningún tipo
No caso de resultar finalista, e de ser o caso, a proxectala polas distintas escolas e facultades de audiovisual en Galicia dentro da actividade formativa “Encontros Mestre Mateo” con motivo destes premios sen recibir a cambio contraprestación de ningún tipo. Previamente informarase á produtora dos lugares de exhibición

A utilización ou comunicación pública da obra por parte da Academia só se realizará nun contexto informativo e cultural e excluirá a explotación.

A Academia non se responsabilizará dos erros ou omisións nos datos achegados.

Os campos marcados con asterisco (*), son obrigatorios. O tamaño total de tódolos ficheiros adxuntos non deberá sobrepasar os 25MB

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RXPD.

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL

Finalidade: Xestión dos datos dos participantes nos PREMIOS MESTRE MATEO.

Lexitimación: Consentimento do interesado/a.

Destinatarios/as: Non se comunicarán datos a terceiros salvo dos/das participantes, finalistas e gañadores/as.

Dereitos: Poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a reclamar ante a autoridade de control tal como se indica na información adicional.

Información adicional: Toda a información facilitada poderá atoparse ampliada na información adicional que está á súa disposición en www.academiagalegadoaduiovisual.gal