Villaverde Estonllo
Jose
Dirección
Realizador, edición, profesor de imaxe.
Yanek
Brais
Interpretación
Actor
Yáñez
María
Promoción
Contidos dixitais. Comunicación online.
Yáñez Castro
Manuel
Fotografía
Cámara, montador e realizador