Álvarez Gómez
Magda
Interpretación
Actriz.
Alvite
Roberto
Produción
Produtor, guionista, director e actor
Amado González
Lucía
Son
Son e montaxe
Amaro
Ángel
Arte
Director artístico
Amil
Carlos
Dirección
Director
Amor
David
Interpretación
Actor
Antelo Sánchez
Beatriz
Arte
Maquillaxe e perruquería
Antonio Jiménez
José
Interpretación
Actor
Antonio Rubal Pernas
José
Interpretación
Actor e director de dobraxe
Antonio Touriñán
Xosé
Interpretación
Actor, guionista e director
Arán
Sabela
Interpretación
Actriz
Areda Figueiredo
Raquel
Produción
 
Arias
Xosé
Dirección
Director
Arias Mon
Amador
Interpretación
 
Arias Rodríguez
Xaime
Promoción